;

WaterLamp

José Ignacio Toribio Pérez / Carmelo Zappulla

Idea Creativa Busca Empresa

IDEA CREATIVA BUSCA EMPRESAnacho@externalreference.com

carmelo@externalreference.com

Col·laborador: Chu Uroz

Sistema d’il luminació que aprofita les propietats multiplicadores de la llum que presenta l’aigua per optimitzar el consum energètic i, així mateix, aconseguir efectes lumínics suggeridors. Aquests llums, consten d’un contenidor de doble fons (cilindre exterior de policarbonat i beina interior de vidre emmotllat). La beina interior conté l’aigua i compta amb una tapadora permeable que permet alliberar l’evaporació del fluid, mentre que el cilindre exterior funciona com a element de protecció i refracció de la llum. Estan sostinguts per un pal metàl·lic en l’extrem del qual se situa un disc de material plàstic que conté les llums LED RGB i el dissipador de temperatura.

Problema/Solució

WaterLamp ofereix al consumidor un sistema d’il·luminació altament versàtil i adaptat a les seves necessitats, tant per a l’àmbit domèstic com per a espais d’escala pública. Els llums poden regular la seva alçada (també existeix una versió de taula) i poden ser utilitzats per unitats o crear grups amb ells.

Innovació

L’element diferenciador del projecte radica en emprar les propietats de l’aigua com a multiplicador de la llum. D’aquesta manera, amb l’ocupació simplement d’aigua, el llum permet fer servir com a font lumínica un nombre reduït de llums LED de baix consum atès que serà el fluid natural l’encarregat d’intensificar el nivell d’il·luminació.

Un punt fort de WaterLamp és que fa discórrer paral·lelament aspectes com l’estalvi energètic i els efectes estètics singulars. D’aquesta manera, es poden plantejar projectes d’il·luminació ornamental ambiciosos mantenint uns règims estrictes de consum energètic.

  • BCD - Barcelona Centre de Disseny
  • MID

  • FSE
  • Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
  • Servei de Desenvolupament Empresarial
  • Cámaras - Fundación INCYDE
  • IED