Protecció del disseny

 

Dins el marc d'una economia cada vegada més vinculada al coneixement, la protecció de les creacions s'ha convertit en un factor clau per assegurar el procés d'innovació i els recursos que inverteixen empreses, creatius i emprenedors.

En aquest sentit, molts dels dubtes o incerteses que ens plantegen els emprenedors que participen en el MID estan relacionades amb la protecció del disseny i la propietat intel·lectual. De la mà de J.Isern, advocats i agents de la propietat industrial i intel·lectual, posem a la vostra disposició alguns dels dubtes que ens han arribat en aquest sentit, amb les seves respectives respostes.

Si teniu qualsevol altra consulta, no dubteu a enviar-lo a mid@bcd.es i serà publicada en aquesta pàgina web. Gràcies per la vostra col·laboració.

Com protegir una idea?

Sense entrar en detall en la Llei de Propietat Industrial, les idees no són patentables. Són patentables la materialització o realització de les idees.

Com protegir una marca?

El registre d'una marca atorga al seu titular el dret exclusiu a impedir que tercers comercialitzin productes idèntics o similars amb la mateixa marca o utilitzant una tan similar que pugui crear confusió.

Les marques poden classificar-se atenent a la seva naturalesa com Denominatives (la denominació pròpiament), Mixtes (denominació incorporant un logotip o grafia característica) o Gràfiques (consistents en un gràfic sense denominació alguna).

La protecció de la marca s'obté mitjançant el seu registre en un territori determinat. A Espanya el procediment administratiu de registre té una durada d'entre cinc i sis mesos. Durant aquest període la sol·licitud de marca va passant els tràmits i publicacions legalment establerts. La durada del registre és de deu anys renovables.

En funció dels productes o serveis que la marca hagi de designar en el mercat, s'haurà de sol·licitar una classe o una altra; hi ha fins a 45 classes de marques diferents.   

Un disseny no protegit es pot protegir després de la seva publicació?

El dissenyador (o el posterior titular d'un dibuix o model) pot sol·licitar protecció fins a un any després de la data de la primera divulgació del dibuix o model, sense que les seves pròpies divulgacions resultin perjudicials per al registre. En altres paraules, la novetat del dibuix o model no es destrueix durant un període d'un any des de la seva divulgació. Això permet al titular decidir si val la pena invertir el temps i els diners que requereix sol·licitar la protecció d'un dibuix o model. 

Com podem protegir un disseny creat inicialment com a proposta, és a dir, hi ha alguna fórmula de protegir les propostes desenvolupades sense la necessitat de registrar-ho tot amb el cost que això implica? 

La figura del disseny comunitari no registrat concedeix el dret a prohibir l'ús comercial d'un disseny només si aquest ús és una còpia.

Es tracta d'un període de temps relativament curt, tres anys des de la data en què el disseny es va divulgar per primera vegada a la Comunitat Europea, durant el qual la competència no podrà copiar el disseny de cap manera com a conseqüència del dret no registrat que concedeix el Reglament sobre els dibuixos i models comunitaris.

No cal presentar una sol·licitud per protegir els dissenys no registrats. No obstant això, aquesta simplicitat té els seus inconvenients, ja que a la pràctica el titular d'un disseny comunitari no registrat pot tenir greus problemes per demostrar que gaudeix de protecció. 

M'agradaria poder consultar dissenys nacionals i internacionals

Existeixen bases de dades d'accés gratuït per poder realitzar consultes sobre publicacions de dissenys nacionals (http://www.oepm.es) i dissenys comunitaris (http://oami.europa.eu).

 

 

;
  • BCD - Barcelona Centre de Disseny
  • MID

  • FSE
  • Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
  • Servei de Desenvolupament Empresarial
  • Cámaras - Fundación INCYDE
  • IED