Què és BDIC?

Barcelona Design Innovation Cluster és una iniciativa adreçada a empreses que ofereixen serveis de disseny en totes les seves expressions i altres empreses de diferents sectors que integren el disseny dins la seva estratègia empresarial com a facilitador d’innovació i base del seu model de negoci.

Té per objectiu impulsar accions que millorin la competitivitat de les empreses facilitant el desenvolupament de productes i serveis innovadors mitjançant la col·laboració entre diferents agents: empreses, institucions i centres de coneixement ubicats a Catalunya.

La iniciativa està impulsada i gestionada per BCD Barcelona Centre de Disseny.

Què volem?

Millorar la competitivitat de les empreses adherides i posicionar Barcelona i, per extensió, Catalunya, com a pol d’excel·lència a nivell internacional en innovació a través del disseny, en línia amb l’Action Plan for Design-Driven Innovation en el marc de la European Design Innovation Initiative - l’estratègia 2020 de la Comissió Europea, tot aportant valor mitjançant activitats adreçades a empreses, institucions i centres formatius entre d’altres agents.

Àmbits d’actuació:

  1. Ciutat: Introducció del disseny com a eina clau en la innovació en solucions per a l’espai urbà. Engloba el disseny i la implantació de models, serveis i elements urbans sostenibles des del punt de vista econòmic, mediambiental i social. Promou el model de ciutat mediterrània, compacta i diversa així com la regeneració d’espais i introdueix el concepte de smart cities com a clau per a la gestió eficient dels ecosistemes urbans i la seva supervisió per part dels organismes responsables. Aglutina sectors com el de les col·lectivitats o contract i la il·luminació, entre d’altres.
  2.  d-Salut: Introducció del disseny com a eina clau en la innovació en productes, serveis, entorns i processos vinculats a la salut i el benestar que incorporen criteris d’efectivitat, eficiència i disseny centrat en l’usuari, contemplant tot l’ecosistema que envolta el pacient: els professionals sanitaris, els familiars, els serveis socials, els espais d’atenció, la llar,…
  3.  Mobile: Introducció del disseny com a eina clau per a la innovació en productes, serveis i processos vinculats a les tecnologies mòbils, millorant la seva orientació a l’usuari i al mercat, augmentant així les seves capacitats d’èxit.
  4.  Hàbitat: Integració del disseny de forma decidida en l’estratègia empresarial en el sector de l’hàbitat, que aglutina sectors com el del mobiliari (per a la llar o per a col·lectivitats), els tèxtils i els complements per a la llar, la il·luminació, les aixetes, els paviments,...

A qui s’adreça?

Tant a empreses de serveis de disseny, com a empreses que actuen en algun dels quatre àmbits esmentats i que han convertit el disseny en l’eix del seu lideratge i part fonamental de la seva estratègia corporativa.