10 de juny

Webinar - La transformació dels espais de treball

Tots els clústers catalans han organitzat conjuntament un cicle de webinars sobre teletreball, finançament, aspectes legals i normatius, i competitivitat empresarial. Els seminaris, que s'impartiran tots en castellà, tindran una durada d'entre 60 i 90 minuts, els participants podran fer preguntes i la ponència s'enregistrarà per poder fer-ne difusió posteriorment. Totes les xerrades són exclusives per als membres d'algun dels clústers organitzadors.

El 10 de juny l'Oriol Ventura, de l'empresa Ovicuo Design, des de la perspectiva del disseny i amb una visió global, posant l'usuari en el centre i en relació a les corporacions, compartirà amb els assistents aspectes com ara la planificació d'escenaris davant la incertesa, el grau de permanència de les transformacions dels espais, els espais psico-saludables, la prevenció, la nova zonificació i distribució, normes i consells més enllà de les normatives, la tecnologia empàtica i nous usos i noves relacions amb els excedents d'espais. Inscripció.

Article següent

Newsletter