Disseny Circular

Disseny Circular

Innovació. Circularitat. Sostenibilitat. Regeneració. Col·laboració.

L'Economia Circular ens presenta un nou model econòmic i social que té per objectiu produir i consumir de forma més responsable i eficient. 

Des del Barcelona centre de Disseny promovem el disseny com un dels principals impulsors per integrar l'economia circular en els models de negoci, en els processos de producció i en els hàbits de la societat en general.

Ho duem a terme a través de la participació en projectes de cooperació internacional així com a través de la implementació d'iniciatives locals.

  •  | Barcelona centre de Disseny
  •  | Barcelona centre de Disseny
  •  | Barcelona centre de Disseny

Newsletter