;

In-Asiento

Carlos Martínez / Mariano Andrés / Annika Sapper / Talia Schurmann

Idea Creativa Busca Empresa

IDEA CREATIVA BUSCA EMPRESA

carlosmartinezguerrero@ied.edu

marianoandressune@ied.edu

annikasapper@ied.edu

taliaschurmannfernandez@ied.edu

Procedència: IED Barcelona & I+ED Lab

 

In-Asiento és un seient amb un compartiment d’emmagatzematge on es poden deixar objectes personals (o un impermeable per a climes plujosos) i que incorpora en el seu interior el sistema de seguretat (cadena) per a lligar la bicicleta.


Problema/Solució

A dia d’avui, molts ciclistes s’emporten el seient dels seus vehicles per seguretat. In-Asiento integra un sistema de seguritat (cadena) evitant les molèsties de portar un cadenat extern, i permet poder deixar objectes personals en un lloc segur a la bicicleta i, fins i tot, guardar un impermeable de forma permanent al vehicle.


Innovació

In-Asiento incorpora l’emmagatzematge de la cadena de seguretat, aprofitant la pròpia estructura de la bicicleta, sense haver d’afegir elements externs, fent innecessari emportar-se el seient per motius de seguretat, ja que la cadena incorporada fixa el seient i la bicicleta a l’aparcament. Per altra banda, permet a l’usuari disposar d’un espai segur (un calaix sota clau) on poder deixar petits objectes personals.

  • BCD - Barcelona Centre de Disseny
  • MID

  • FSE
  • Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
  • Servei de Desenvolupament Empresarial
  • Cámaras - Fundación INCYDE
  • IED