;

JIB-STER

Adrià Pedrosa

Idea Creativa Busca Empresa

IDEA CREATIVA BUSCA EMPRESA

ladriapedrosa@gmail.com

Procedència: Elisava Escola Superior de Disseny i Enginyeria

 

Jib-Ster Technology és una tecnologia aplicable a snowboards i esquís que evita el trencament del cantell i sidewall i la seva posterior deslaminació en lliscar-se o colpejar-se amb una barana, pràctica comú especialment en la modalitat del jibbing. Gràcies a una nova geometria del caire, aquest dispersa un 35% més les tensions que rep i absorbeix un 70% més els impactes produïts en el lateral, evitant el trencament del cantell o produint un trencament controlat que no afecta a la usabilitat del producte. D’altra banda, l’ús de nous materials en el sidewall (una combinació de bambú i D3O o similar) aporten més flexibilitat a la taula.


Problema/Solució

La majoria d’snowboards i esquís, especialment en la modalitat del jibbing queden en desús pels cops que es produeixen amb baranes o altres elements durant la pràctica d’esport en el lateral de la taula. Aquests impactes ocasionen el trencament del cantell i sidewall i la seva posterior deslaminació, tant de taules com d’esquís, i la seva posterior obsolescència per l’entrada d’aigua.


Innovació

Jib-Ster Technology  evita la deslaminació de les taules gràcies a la nova geometria del caire i a la nova combinació de materials en el sidewall.

Caire: La nova geometria adreça les tensions cap a l’interior de la taula, alliberant-lo. Si no és capaç de dispersar les tensions en la seva totalitat, té zones debilitades perquè es trenqui per aquestes zones, provocant un trencament controlat de manera que es pugui seguir fent servir la taula.

Sidewall: La selecció de bambú i D3O o similar com materials respon a què el bambú iguala el límit elàstic entre sidewall i cantell i el D3O o similar absorbeix les tensions i evita que es transmetin al nucli.

  • BCD - Barcelona Centre de Disseny
  • MID

  • FSE
  • Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
  • Servei de Desenvolupament Empresarial
  • Cámaras - Fundación INCYDE
  • IED