;

Nora Signs

Maria Bono / Milena Fleischmann / Mikel De Abando / Gabriela Dubelj

Idea Creativa Busca Empresa

IDEA CREATIVA BUSCA EMPRESA

mariabonolopez@ied.edu

milenafleischmann@ied.edu

mikeldeabandoiturriaga@ied.edu

gabrieladubelj@ied.edu

Procedència: IED Barcelona & I+ED Lab

 

Nora Signs són una sèrie d’accessoris per a una apropiada senyalització del ciclista que busca una major seguretat. Es tracta d’un sistema d’intermitents realitzats amb tecnologia integrada en teixits per crear una gamma de productes de múltiples aplicacions, creant un nou tipus de peces "segures".


Problema/Solució

L’apogeu de l’ús de la bicicleta com a mitjà habitual de transport ha creat un problema encara no resolt que és la comunicació amb els altres vehicles i vianants (en el millor dels casos s’utilitzen senyals amb el braç per indicar els moviments). Nora Signs dóna més visibilitat al ciclista perquè pugui coexistir de forma segura amb la resta de vehicles urbans.


Innovació

Existeix una àmplia varietat de productes per a senyalitzar en el mercat, com són llums de senyalització posteriors i davanteres i/o intermitències. Malgrat això, no existeixen sistemes d’intermitents com Nora Signs, que integra bicicleta i usuari en la senyalització dels moviments, permetent interactuar i comunicar girs i d’altres maniobres a la resta de vehicles i vianants. A més, innova en aplicar tecnologia sense fils.

  • BCD - Barcelona Centre de Disseny
  • MID

  • FSE
  • Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
  • Servei de Desenvolupament Empresarial
  • Cámaras - Fundación INCYDE
  • IED