;

RENTHAL R1

Bonaventura Portavella

Idea Creativa Busca Empresa

IDEA CREATIVA BUSCA EMPRESA

venturaportavella@gmail.com

Procedència: Elisava Escola Superior de Disseny i Enginyeria 

 

La maneta Renthal R1 conta amb un mecanisme interior complex, però de molta senzillesa exterior. Amb un únic moviment de la rosca, s’expulsa la maneta trencada -el tros restant de maneta és expulsat i pot deixar-se en el camí, ja que és biodegradable-, i es col·loca una nova maneta únicament fent pressió, reparant a l’instant l’avaria per poder seguir rodant. Tot això amb un disseny molt estudiat.


Problema/Solució

Actualment el trencament de la maneta és un gran problema, ja que comporta la pèrdua del fre davanter o l’embragament, essencial per poder conduir. Amb Renthal R1 es dóna resposta a aquesta problemàtica. Especialment ideada per a motocicletes del sector muntanya, on no es té cap taller a prop per realitzar reparacions.


Innovació

No existeix cap producte similar o igual en el mercat en l’actualitat. A més, Renthal R1 també innova respecte a l’ús d’un material biodegradable per a un vehicle de motor i en el disseny de la peça, poc important en els models existents.

  • BCD - Barcelona Centre de Disseny
  • MID

  • FSE
  • Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
  • Servei de Desenvolupament Empresarial
  • Cámaras - Fundación INCYDE
  • IED