MID KNOWLEDGE!

 

En aquest bloc, previ al Fòrum MID, s’hi duran a terme sessions formatives i tallers que ajudaran els emprenedors a enfocar els seus projectes i preparar-los per llançar-los al mercat.  

;
  • BCD - Barcelona Centre de Disseny
  • MID

  • FSE
  • Cámaras - Fundación INCYDE