MID PEOPLE!

Un dels objectius claus del MID és donar visibilitat als projectes finalistes, i ho fem mitjançant:

  • Presència al catàleg dels finalistes MID 2015
  • Participació en l’exposició online del MID 2015 amb tots els projectes finalistes
  • Promoció de les start-ups finalistes a les xarxes 2.0

 

;
  • BCD - Barcelona Centre de Disseny
  • MID

  • FSE
  • Cámaras - Fundación INCYDE