Tornar

Condicions per incorporar el disseny a les pimes. Compromís amb les estratègies d’innovació.

El disseny en el procés d’innovació

La capacitat del disseny per innovar s'ha vist condicionada per les competències tradicionals del mateix, però conforme les opcions del disseny s'han ampliat a àmbits d'investigació, conceptualització i estratègia. En la pràctica les aportacions del disseny a la innovació tendeixen a estar directament relacionades amb la "personalitat" i el mode d'entendre el treball pels dissenyadors. La forma de desembolicar-se del dissenyador és percebuda per la resta de l'empresa com caòtica i inadequada, però s'està començant a veure com a resposta a l'entorn canviant i igualment caòtic de l'empresa.

La innovació com a procés no lineal. Avui en dia, fa falta un procés simultani amb la presència de tots els implicats, de la mateixa manera que actua el cervell humà en els seus processos creatius. El problema es presenta en l'organització, per la carència de comunicació entre persones que tenen sovint objectius parcials diferents. En conseqüència, és necessari que investigació, desenvolupament i màrqueting vagin en paral·lel i, molt probablement, el disseny pot ser l'element capaç d'unir tots els camins. El dissenyador té un paper important a desenvolupar com interrelacionador de qualitat entre totes les parts implicades en el procés. I aquest paper és precisament el que li dóna al disseny de l'empresa moderna la seva vessant estratègica.

Innovació i disseny com a procés. Aquesta realitat necessita un estat mental que combinim creativitat, esperit emprenedor, capacitat per afrontar riscos calculats i l'acceptació de certa mobilitat social, geogràfica o professional. La innovació necessita una habilitat per anticipar necessitats, una organització rigorosa però flexible i una capacitat per fixar dates de termini dels projectes i per controlar els costos.

Les empreses innovadores tenen una capacitat enorme d'aconseguir informació, però el factor clau en totes elles és la utilització immediata d'aquesta informació.
Les empreses amb èxit saben que dissenyar com han de fer-se les coses i integrar el client en el procés de desenvolupament redueix considerablement el temps d'introducció al mercat de les seves innovacions.

Treball en equip i innovació. Degut de la complexitat dels processos de disseny per mantenir la coordinació necessària per portar a terme els projectes, que necessiten inputs de màrqueting, producció, compres, logística i, probablement, també de finances i recursos humans. Les empreses innovadores saben que el procés d'innovació és un procés de comunicació i que una de les claus de l'èxit de qualsevol innovació comença pel treball en equip de tots els especialistes que coneixen les diferents facetes del producte que es desenvoluparà.

La innovació és, fonamentalment, un procés social que integra persones i, per aquesta raó, a les empreses innovadores és important el paper del dissenyador com a intermediari entre persones diferents dins l'organització.