Tornar

Condicions per incorporar el disseny a les pimes. Compromís amb les estratègies d’innovació.

El disseny com a factor d'observació interna

El disseny com a observació interna és entès com a eina estratègica per la seva capacitat d'implementar la innovació de l'empresa basant-se en la identificació de les seves fortaleses i debilitats. La informació que tenen sobre si mateixes és una de les principals vies per enfortir-se en el mercat. D'una banda, reforçar els punts forts i per una altra equilibrar les debilitats per a així complir les seves estratègies. Per tant, es pot afirmar que els entorns interns de l'empresa marquen els límits i punts de partida per al desenvolupament de nous productes.

Entorn intern de l'empresa. Les empreses han d'identificar les seves fortaleses i debilitats concretament la competitivitat tecnològica i el know-how que desenvolupa cada empresa i la concordança amb la seva filosofia particular seria un primer nivell d'identitat empresarial. Un altre nivell vindria donat pel posicionament, tant real com projectat, dels mercats en què opera l'empresa i amb els productes que competeix o amb els que pretén competir.

Entorn intern del sector. El coneixement dels competidors és estratègic per preveure amenaces i oportunitats. Per això cal entendre que els competidors no són tan sols les empreses que produeixen productes o serveis semblants, sinó tots aquells que intervenen en la cadena de valor del producte des de la concepció pròpia del producte, passant pels propis proveïdors, la producció i la distribució.

Es tracta d'identificar qui són els principals competidors per línies de productes, per identificar i definir, d'una banda, els estils estètics més influents del sector i per una altra, entreveure les estratègies que fan competitius els productes de la competència en el mercat. Es tractaria de contrastar una mateixa tipologia de producte en diferents marques identificables amb estils propis.