Tornar

Condicions per incorporar el disseny a les pimes. Compromís amb les estratègies d’innovació.

El disseny com a factor de visualització

Una aportació del disseny a la innovació és la visualització. El disseny es caracteritza per ser pragmàtic, de fet, totes les activitats que exerceix, començant per la investigació i acabant per la comunicació, tenen un resultat tangible que es tradueix en un producte o servei. Les metodologies que utilitza per desenvolupar un projecte acaben sent elements fonamentalment visuals per la qual cosa que el nivell de comunicació és immediat. La representació en imatges dels conceptes o idees ha sigut sempre una pràctica habitual en l'entorn del disseny. L'aportació de la visualització té el poder de la comunicació i la persuasió, on el disseny torna a jugar un paper important.

La visualització es refereix a totes les tècniques desenvolupades per fer comprensible i donar a conèixer principalment les característiques visuals del producte o servei.

Les eines utilitzades en els processos de comunicació visual són principalment dos. L'element a estudiar, que se sol presentar l'usuari com un prototip, i l'entorn de funcionament, el que es coneix com escenari.

La importància de l'usuari. La visualització, com a eina per a la innovació, ha patit una clara evolució que s'adreça a l'usuari. El paper de l'usuari és cada vegada major. En definitiva són les persones que innoven per a altres persones. L'objectiu consisteix en controlar tres elements:

  1. Les persones que proposen la innovació o "Productors d'innovació".
  2. Els elements que contenen la innovació (productes, serveis), és a dir, els "Portadors d'innovació".
  3. Les persones que es beneficien d'ella, "Usuaris de la innovació".

Mapes de productes. A partir de l'exploració dels entorns i amb les conclusions, basant-se en la totalitat de la informació generada i recopilada, apareixen oportunitats de mercat que es determinen en conceptes. Es proposa una visió de futur, és la proposta del briefing a través de la detecció de buits de mercat, és a dir, els mapes de productes.

Aquesta és una metodologia que s'usa en el màrqueting, el disseny industrial, i més concretament quan s'està dissenyant, se serveix d'aquesta metodologia com a procediment per innovar.

El mapa és una creu formada per dos eixos de coordenades que delimiten quatre camps, de manera que puguin situar en ells uns punts que indiquen on es creu que se situen els productes, on es vol col·locar el nou producte o on s'evidencia el buit. Els mapes de productes són instruments de visualització i anàlisi de posicionament d'un producte en termes d'imatge, beneficis o situacions d'ús, entre altres variables, en el context competitiu que es participa.