Tornar

Condicions per incorporar el disseny a les pimes. Gestió estratègica de l'empresa.

Disseny i models estratègics

Formular una estratègia consisteix a crear una posició avantatjosa i defensable a llarg termini, sobresortint per damunt dels competidors, i assegurant la seva consistència mitjançant la filosofia i objectius de l'empresa. En enfrontar-se a les cinc forces competitives, una empresa pot adoptar tres estratègies bàsiques d'èxit potencial: lideratge de costos; diferenciació i orientació a segments del mercat. La implantació efectiva d'una estratègia requereix un compromís total i el suport de tots les parts organitzacionals de l'empresa.

Tenir en compte el que pesen les lleis del mercat en la fase productiva i distributiva d'un producte, és prou per adonar-se de la indefugible exigència de conèixer els seus amagatalls. Aclarir-los es deriva de distingir entre els que suposa operar com a empreses orientades a la producció, les orientades a les vendes i les orientades al mercat. Una distinció que porta a localitzar en cada una d'aquestes categories les peculiars característiques que són indispensables per a la seva comprensió. En el primer cas, això és així pel fet de privilegiar el procés productiu i de distribució del producte; en el segon per privilegiar el procés de vendes; en el tercer pel desenvolupament corresponent al disseny i redisseny, l'avaluació dels productes i la indiscutible aportació de la comunicació i la publicitat.

Mentre, que en la primera categoria (sobretot abans dels anys ‘50) el que comptava per a l'empresa era "vendre el que és produït", sent freqüentment la demanda superior a l'oferta; en les altres dues categories, és necessari estimular l'adquisició a través de diversos mètodes de manipulació del comprador, cultivant i diferenciant el producte amb les subtileses estilístiques del disseny, l'apreciació dels productes i (com ja s'ha dit) la immensa aportació de la publicitat; sempre tenint en compte si es tracta de grans, mitjanes o petites empreses.