Tornar

Condicions per incorporar el disseny a les pimes. Gestió estratègica de l'empresa.

Disseny i lideratge per costos

El lideratge per costos. Consisteix en aconseguir superioritat en reducció de costos respecte de la competència. Sol requerir: disponibilitat d'instal·lacions capaces de produir eficientment grans volums; reducció de costos basant-se en l'experiència; evitar comptes marginals; i minimitzar costos d'àrees com I+D, servei, màrqueting, publicitat...

Tenir costos baixos dóna major capacitat a l'empresa de defensa contra la rivalitat de competidors i de proveïdors poderosos, donant més flexibilitat per enfrontar els augments de costos en els béns utilitzats. Els factors que condueixen a una posició de baix cost, generalment també suposen substancials barreres d'entrada, d'economies d'escala o avantatges de cost. Finalment, enfront dels possibles substitutius, una posició de baix cost generalment col·loca a l'empresa en una posició favorable amb relació als seus competidors.
Aconseguir una posició general de baix cost sol requerir una elevada participació de mercat o altres avantatges, com fàcil accés a les matèries primeres.

Avantatges en costos. Una empresa obté avantatges quan els costos acumulats de totes les activitats de la seva cadena de valor són menors que els de la competència. Aquest avantatge aparella un millor rendiment si el nivell de preus és semblant a la competència i el producte/servei manté el seu valor per al client.

La posició de costos relatius d'una empresa depèn de: la composició de la seva cadena de valor enfront a la de la seva competència; la posició relativa respecte als factors de cost de cada activitat.

Riscos del lideratge en costos. Aquest lideratge imposa severes càrregues per mantenir la posició, la qual cosa suposa una forta assignació de recursos materials i humans. Alguns riscos són:

  1. Canvi tecnològic que anul·li les experiències o corba d'aprenentatge.
  2. Atenció en costos de producció, sense buscar oportunitats en altres activitats.
  3. Ignorar les compres. Generalment es busca reduir els costos salarials i es descuiden els costos de béns utilitzats.
  4. Un fàcil i ràpid aprenentatge dels nouvinguts al sector pot permetre'ls avançar-se en la corba d'experiència.
  5. Incapacitat per veure el canvi requerit en el producte o en la forma de comercialitzar-lo per tenir l'atenció fixa en el cost.
  6. La inflació en els costos estreny la capacitat de l'empresa per mantenir un diferencial en preus a fi de compensar la imatge de la competència.
  7. Negligència en tant que afecta el disseny.