Tornar

Condicions per incorporar el disseny a les pimes. Gestió estratègica de l'empresa.

Disseny i lideratge per diferenciació

Estratègia de diferenciació per producte o servei que ofereix l'empresa, creant quelcom que el mercat percebi com únic, de difícil semblança. Els mètodes per a la diferenciació poden adoptar moltes formes: disseny o imatge de marca, tecnologies de producte, procés, distribució, servei al client.

La resultant lleialtat del client i la necessitat del competidor per salvar el caràcter diferencial, proporciona barreres d'entrada. La diferenciació produeix marges més elevats per tractar amb el poder proveïdor i clarament debilita el poder del comprador perquè no té alternatives substituïbles amb facilitat.

És més comú que per aconseguir la diferenciació es requereix cedir en la recerca de reduir els costos, atès que les activitats per diferenciar-se són generalment costoses (extensa investigació, disseny nou de producte, materials d'alta qualitat o intens suport i servei al client).

Factors de diferenciació
Els principals factors per a la diferenciació són:

  • Alternatives polítiques, en general molt relacionades amb la discrecionalitat.
  • Llaços amb la cadena de valor.
  • Llaços amb els proveïdors.
  • Llaços amb el canal de distribució.

Avantatges en diferenciació
Com ja es va dir, la diferenciació apunta a crear un valor únic per al comprador.
Les fonts per aconseguir diferenciar-se són múltiples, però a condició que l'exercici superior i el preu superior excedeixi els costos de diferenciació i així generi riquesa per a l'empresa.
D'acord amb cada activitat l'empresa ha de triar la que tingui contribucions de certa importància. Finalment la diferenciació, igual que l'estratègia de lideratge en costos, serà vàlida si resulta sostenible a llarg termini. Si no, corre el risc d'imitació per part dels competidors. Per tant, la diferenciació ha d'anar acompanyada per una estratègia de barreres d'ingressos per als competidors potencials.

Sostenir la diferenciació a llarg termini requereix que el comprador no perdi la percepció del valor que paga i que la competència imiti l'estratègia adoptada. Per a això, com ja es va mencionar, existeixen condicions que permeten això:

  • Quan la firma es diferencia creant barreres d'entrada altes.
  • Quan té un avantatge en costos en el procés de diferenciació.
  • Quan té formes múltiples de diferenciar-se.