Tornar

Integració del disseny a l’empresa. La programació del disseny.

Auditoria en comunicació

Les auditories de la comunicació han vingut a omplir el buit que existia entre la investigació i l'aplicació dels resultats d'aquesta investigació al millorament de la comunicació organitzacional. Els resultats de les auditories han demostrat, d'una banda, que efectivament existeixen pràctiques de la comunicació que van en detriment per al funcionament eficaç de l'organització i que necessiten accions correctives. Ha sigut també gràcies a les auditories comunicacionals que les organitzacions han començat a sentir com la teoria i la investigació que s'ensenya i practica en l'acadèmia poden ser beneficioses per a les seves organitzacions...
La comprensió dels conceptes d'identitat corporativa i cultura organitzacional és fonamental com a punt de partida per endinsar-se en el coneixement de les seves diverses opcions de maneig i les passes a emprendre per escometre amb èxit qualsevol investigació destinada a diagnosticar la situació organizacional i les seues necessitats i possibilitats de canvi.

La diagnosi i les seves possibilitats d'efectivitat estan vinculats estretament amb els mètodes per reestructurar o revitalitzar les empreses. En dependència dels seus resultats, l'auditoria podria tirar cinc tipus d'estadis com a situació de l'empresa:

  1. Harmonia i continuïtat, quan tot marxa satisfactòriament i qualsevol mesura a introduir seguiria el curs normal del treball precedent;
  2. Inadaptació temporal o ajust prematur, quan es presenten dificultats parcials que requereixen determinats ajustos correctius;
  3. Transformació o reorientació, quan l'entitat requereix importants canvis en algunes de les seves polítiques o estratègies per aconseguir la imatge desitjada;
  4. Reestructuració o revitalització, quan la situació detectada implica la necessitat de canvis profunds en l'estructura i forma d'actuar de l'entitat.

La definició dels objectius desitjats, en aquest cas, suposa la prèvia identificació de públics, metes i interessos mutus entre els mateixos i l'entitat corresponent; no obstant, entre aquest pas i l'elaboració d'un programa de mitjans i accions de comunicació resulta imprescindible la creació d'una estratègia del missatge a transmetre; o sigui, el concepte o idea a persuadir, tant pel que fa al seu contingut com als seus elements formals.