Imprimir

Enviar el document

Tornar

 

Temas de diseño en la Europa de hoy

La intenció d'aquest llibre blanc és fomentar una major comprensió del disseny i del seu potencial en el context de la Unió Europea; és a dir, el valor de crear, el paper que té en la innovació, les possibilitats que ofereix per incrementar la competitivitat i per mantenir la posició d'Europa com a líder mundial.

La combinació d'art i funció és el que fa del disseny la indústria creativa per excel·lència. Atès que el futur creixement de l'economia europea depèn cada cop més de les nostres competències en creativitat, innovació i idees -àmbits en els que Europa té un destacat historial de fites- hem de trobar la manera de maximitzar el potencial d'aquestes capacitats.

La indústria europea del disseny no solament brinda una aportació cultural i econòmica vital a la zona, sinó que a més pot marcar una nova direcció per als fabricants i les empreses de tot el món. El paper del disseny i l'empresa creativa, així com l'aportació cultural amb la qual estan associats, és un tema econòmic clau. Aquests són els àmbits d'on procediran en el futur molts llocs de treball i molta creació de riquesa. I no solament el disseny, també el disseny de conceptes de negoci constitueix avui un veritable repte. Perquè no es tracta únicament de dissenyar millors productes, ni de dissenyar millors processos, sinó de dissenyar models de negoci totalment nous. Els dissenyadors ja estan creant el proper paisatge comercial; per tant, no podem mesurar els resultats analitzant solament les actuacions passades. Hem de mesurar l'aportació del disseny davant els objectius canviants del demà.

Estudi publicat per BEDA, 2004