Imprimir

Enviar el document

Tornar

 

Disseny gràfic/comunicació visual a Catalunya

Introducció

BCD Barcelona Centre de Disseny, ha realitzat un estudi sobre l’oferta de serveis de disseny gràfic i comunicació a Catalunya en col·laboració amb les associacions de professionals ADG FAD Associació de Directors d'Art i Dissenyadors Gràfics, ADP, Associació de Dissenyadors Professionals i el Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya.

L'objectiu d'aquest estudi ha estat el d'identificar i caracteritzar el perfil de les empreses que ofereixen serveis de disseny gràfic i de comunicació a Catalunya. Aconseguir una visió global del sector. Preveure les mesures més adequades per integrar el disseny dins l’activitat diària de les empreses com a factor estratègic de competitivitat, innovació i diferenciació.

Metodologia

  • 1a Fase (2004) Selecció de la mostra de 850 registres, a partir de la base de dades de BCD i dels socis de les entitats que han col·laborat.
  • 2a Fase (2004/2005) Investigació quantitativa amb qüestionari on-line, anàlisi de dades i elaboració de conclusions. El total de qüestionaris rebuts ha estat de 192, un 22,5 % de resposta.

Principals conclusions de l’estudi

Perfil tipus d’empresa de serveis de disseny gràfic i de comunicació a Catalunya:

  • El 91 % és microempresa (fins a 9 empleats).
  • El 40 % té més de 10 anys de trajectòria.
  • La mitjana d’equip és de 4 persones.
  • El 48,8% factura fins a 100.000 €, el 16,9% de 100.000 a 200.000 €, el 18,7% de 200.000 a 400.000 €, el 10,2% de 400.000 a 800.000 € i el 5,4% factura més de 800.000 €.
  • A més de disseny gràfic, ofereixen serveis de publicitat (52 %), disseny de producte (34 %), consultoria (24 %) i disseny d’entorn (19 %).
  • Els seus clients son un 53 % pimes, un 23 % grans empreses i un 24 % entitats.
  • Aquests clients estan localitzats a Catalunya en un 85 %, un 11 % a la resta de l’estat espanyol i un 4 % a d’altres països.
  • Els sectors d’aquests clients són: administració (56%), cultural(50%), editorial (48%), alimentació (42%), químic-farmacèutic (32%), hosteleria (30%), entreteniment (26%), esports-oci (22%), perfumeria i cosmètica (20%).

Estudi realitzat per BCD, 2005.