Imprimir

Enviar el document

Tornar

 

Disseny de producte a Catalunya

Introducció

Estudi realitzat per BCD, Barcelona Centre de Disseny amb els següents objectius:

 • Identificar i caracteritzar la situació actual del sector del disseny a Catalunya per tal d'agrupar les activitats que estan realitzant els dissenyadors i el tipus d'empresa i sector a qui ofereixen els seus serveis.
 • Disposar d'uns indicadors fiables que permetin descriure el grau de professionalització d'aquest sector.
 • Aconseguir una visió molt acurada del sector del disseny de producte a Catalunya per poder establir, posteriorment, accions per potenciar i estimular el mateix.

Mostra

 • Mostra inicial: 300 estudis de disseny de producte seleccionats a partir de la base de dades de BCD.
 • Mostra real: 279 (després de verificar telefònicament les dades dels estudis).

Metodologia

 • 1a Fase: Immersió en el concepte dels diferents tipus d'estudis de disseny
 • 2a Fase: Investigació quantitativa dels estudis de disseny de producte en base a un qüestionari, tenint en compte els següents factors: nombre d'empleats de les empreses (estudis de disseny), caracterització del professional (perfil professional), activitats i serveis que desenvolupen, sectors d'activitat, clients principals, recursos utilitzats, facturació.

Es van enviar 300 qüestionaris per correu, desprès es va fer un segon enviament als mateixos estudis per correu electrònic i, finalment es va fer un seguiment telefònic. Total qüestionaris rebuts: 106 (38% de resposta).

Dades més rellevants de l'estudi

 • Integrants de l'estudi: nombre total d'estudis (106), nombre total de persones que treballen en els estudis (842)
 • Dades econòmiques (facturació any 2001): el 64% ha facturat fins a 180.000 €, el 20% fins a 600.000 €, el 7% facturat fins a 1.200.000 €, el 8% ha facturat més d'1.200.000 €.
 • Clients: PIMES(59,78%), grans empreses ( 27,8%), entitats (10,71%)
 • Localització dels clients: Catalunya (67%), resta d'Espanya (21%), altres països (11%)

Dates 2002

Estudi realitzat per BCD, 2002.