Informació Corporativa

President per delegació
Sr. Pau Herrera
President de Comunicas

Vocals
Generalitat de Catalunya
Representat per la Sra. Cristina Serradell, Directora de la unitat d'internacionalització d’ACCIÓ

Ajuntament de Barcelona
Representat pel Sr. Antonio Font, Assessor d'Urbanisme i Coordinador dels plans de millora de Barris.

Director-gerent de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Sr. Xavier Carbonell

Sra. Blanca Sorigué
Directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Sr. Antoni Clariana
Director de Magma Design, SL

Sra. Eva Blanco
Public Affairs Manager d'HP

Sr. Xavier Costa

Director general de Manusa Door Systems S.L. 

Sr. Luis Lopezbarrena
Director general de SIMON, SAU

Sr. Miquel Àngel Munar
Senior Managing Director de Roca Sanitario, SA

Sr. Lluís Vendrell
Gerent d'Unión Suiza, SA

Secretària
Directora general de BCD
Sra. Isabel Roig

Observadora
Directora de Finances de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
Sra. Anna Cirera

Patrocini

Empreses protectores

  • Roca

  • Simon

Gran Patrocinador

Mecenes

  • Illy

Patrocinadors

  • Santa&Cole

Col·laboradors

BCD Barcelona Centre de Disseny compta amb un programa de patrocini empresarial que té com a finalitat canalitzar les aportacions econòmiques que, des de l'empresa privada, puguin efectuar-se, tot establint un marc de col·laboració que faciliti un retorn a aquestes inversions, a través d'un conjunt de contraprestacions rellevants.

Aquest programa suposa una oportunitat per a les empreses que desitgin vincular la seva imatge, els seus productes o serveis a la promoció del disseny i a la ciutat de Barcelona.

Per a més informació contactar amb:

BCD Barcelona Centre de Disseny
Tel. 93 256 67 33
info@bcd.es