Let's Do Business!

Let’s Do Business!

Let 's Do Business! és un programa adreçat a les empreses internacionals amb interessos comercials o d'inversió a Barcelona.

Què oferim?

  1. Estudi de les necessitats específiques.
  2. Matchmaking amb empreses locals
  3. Facilitar el procés d'inversió
  4. Acompanyament i suport amb accions concretes
  5. Valoració i avaluació sobre els emplaçaments més adients de la ciutat
  6. Organització de reunions
  7. Xerrades estratègiques amb organismes públics i altres agents d'interès
  8. Networking amb la comunitat local de disseny

En el marc d'aquest programa, BCD també acompanya delegacions internacionals que visiten Barcelona per conèixer el potencial de la ciutat com a referent en creativitat, disseny i innovació. L'objectiu de totes aquestes accions és promocionar el sector disseny local - tant els professionals com els productes i els serveis dissenyats a Barcelona i Catalunya - amb la finalitat d'atraure inversió i explorar possibles oportunitats de negoci amb mercats estratègics.