Projecte DAA - Design for Active Ageing

Un dels reptes fonamentals al què s'enfronta Europa és l'envelliment de la seva població. Europa necessita urgentment solucions innovadores i polítiques millorades que permetin serveis eficients i eficaços d'atenció social i de salut.

En aquest escenari, la Comissió Europea va posar en marxa el desembre de 2011 el projecte Design-led Innovations for Active Ageig (DAA), una iniciativa que reuneix a vuit ciutats decidides a trobar solucions noves i sostenibles per a l'envelliment demogràfic. L'objectiu final del projecte és contribuir a la innovació social i a la transformació del sector públic en l'àrea de la cura de la gent gran mitjançant la combinació de l'experiència dels especialistes en el tema amb l'experiència dels dissenyadors de serveis.

El paper de BCD com a un dels socis que participen en aquest projecte és detectar i analitzar les iniciatives i solucions impulsades a Barcelona centrades en millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer.

El projecte Design-led Innovations for Active Ageig va finalitzar el 30 de juny 2014.

Com
El projecte adoptarà un enfocament holístic, sistèmic i integrat per abordar el problema de l'envelliment de la població. Organitzacions d'Anvers, Barcelona, Berlín, Hèlsinki, Oslo, Sofia, Estocolm i Varsòvia proporcionaran una anàlisi dels sistemes de cura d'ancians a les seves respectives ciutats, situant les bones pràctiques i les polítiques existents en el seu context adequat. Els tallers  inclosos en el projecte ajudaran a definir i entendre les complexitats i desafiaments locals, així com també a descobrir oportunitats i obrir noves perspectives.

En els tallers, els participants, de diferents àmbits, estan convidats a participar en el procés de disseny de solucions innovadores. DAA tractarà d'involucrar tots els actors que conformen l'ecosistema local d'atenció a la gent gran, tant del sector públic com del privat: els proveïdors de tecnologia, els proveïdors de serveis, les autoritats locals, els treballadors voluntaris, els encarregats de formular polítiques , els usuaris principals i molts altres. Els ciutadans, les comunitats i els interessats seran considerats com a coproductors.

Design-led & user-driven
El disseny de serveis ajuda a desenvolupar la capacitat innovadora de les ciutats i regions. A més de ser un element d'estil, el disseny té el potencial de ser un instrument estratègic i un motor d’innovació.

La incorporació del disseny amplia el concepte d'innovació des d'un enfocament tecnològic ascendent, és a dir, basat en un enfocament de baix a dalt que s'inicia des del punt de vista de la demanda i del coneixement de les necessitats de l'usuari. L'envelliment de la població planteja un repte que necessita punts de vista radicalment diferents i un replantejament fonamental dels problemes i les estructures existents.

Els dissenyadors conduiran tallers de codisseny en què introduiran mètodes emfàtics i eines de visualització per tal de fer tangibles els possibles escenaris que donen suport a decisions i polítiques estratègiques. Durant el procés, els dissenyadors facilitaran interaccions disciplinàries al reunir persones de diferents sectors i organitzacions, i també mitjançant l'elaboració de diferents àrees de coneixement i disciplina.

El paper dels dissenyadors en el procés té per objectiu proporcionar a les persones adequades la motivació correcta i les eines adequades.

Els punts de vista, idees i suggeriments que sorgeixin al llarg del procés s'han de registrar mitjançant l'ús de tècniques i mètodes de presentació visual. Totes les intervencions de disseny s'orienten cap a solucions concretes i plans per a la seva implementació.

Aquests plans podrien incloure mesures en camps tan diversos com l'obtenció d'innovació, l'entrega de serveis intel·ligents, associacions públic-privades, la rehabilitació de la infraestructura, l'ús eficient de les tecnologies de la informació, etc.

Més informació sobre el projecte DAA: http://daaproject.eu/