”la Caixa”

  • "la Caixa"

  • La Caixa

Disciplina:
Desenvolupament i compromís social en igualtat d’oportunitats.

Des dels seus orígens, ”la Caixa” s'ha caracteritzat per un fort compromís social i una vocació de treball a favor de l'interès general, tant a través de la seva activitat financera com de la seva Obra Social, que finança i manté activitats de caràcter social, educatiu, cultural i científic.

Aquesta vocació de servei s'ha mantingut al llarg de tots aquests anys i es reforça amb la creació de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvisi Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.

La Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona de forma directa l'Obra Social que ha caracteritzat històricament a ”la Caixa” i, a més, agrupa en CriteriaCaixa totes les participacions accionarials de Grup ”la Caixa”, en sectors com l'energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci immobiliari, i en CaixaBank, el grup financer líder en banca minorista en el mercat espanyol.

Domicili: Avda. Diagonal, 621-629
Població: Barcelona
Web: https://obrasociallacaixa.org/ca/home
Any de creació: 1990