Master Distancia (CreaDiseño)

  • CreaDiseño

  • Crea

  • CreaDiseño

Escola de disseny de MasterD grup educatiu, un conjunt d'empreses de formació que va iniciar les seves activitats el 1994, i disposa en l'actualitat de 27 seus pròpies entre Espanya i Portugal amb més de 20.000 alumnes matriculats cada any.

La seva missió és formar i preparar professionals del sector que adquireixin els coneixements i destreses adequades per millorar en ell, tot apostant per una educació que combina el coneixement teòric i l'habilitat pràctica en el món del disseny.

La seva visió és contribuir a la posada en valor de la creativitat i el disseny com a activitat professional, tot apostant per la formació de qualitat i les sinergies amb entitats i experts en actiu tot oferint una experiència de formació immersiva.

Domicili: València, 79-81
Població: Barcelona
Web: www.escueladisenomasterd.es