EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

  • Eina

  • Eina

  • Eina

  • Eina

  • Eina

  • Eina

Disciplina:
Docència Universitària

EINA és un Centre Universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu titular és la fundació privada EINA que té per objecte promoure la pedagogia i fomentar la difusió del disseny i de l'art, la imatge i la comunicació. EINA planteja la seva activitat docent, de recerca i de transferència d’acord amb paràmetres de rigor acadèmic i voluntat d’incidència en la societat. Per tant, els estudis d’EINA, a més de promoure el desenvolupament creatiu, l’aprenentatge de procediments tècnics i la capacitat d’iniciativa professional, volen aportar sòlides bases de formació cultural i recursos de reflexió crítica.


Domicili: Paseig Santa Eulàlia, 25
Població: Barcelona
Web: www.eina.cat
Any de creació: 1967