Bureau of European Design Associations (BEDA)

BEDA és la plataforma europea referent del sector disseny i està formada per més de 45 entitats de promoció d'aquest disciplina – entre les quals s’hi troba BCD Barcelona Centre de Disseny - i associacions de professionals de 21 Estats Membres, a més de Suïssa, Noruega, Sèrbia i Turquia.

BCD és membre de BEDA des de l’any 2001, i des d’aleshores contribueix en el seu objectiu de defensar el valor del disseny i la innovació davant la Comissió Europea i altres organismes internacionals i participa activament en les diverses iniciatives impulsades per l’entitat.

Isabel Roig, Directora general de BCD, ha estat Tresorera (2005-2010), Vicepresidenta (2011-2013) i Presidenta (2013-2015) de BEDA.

Més informació sobre BEDA