Bones Pràctiques

Teixidors

Una cooperativa social competint al mercat global

Teixidors és una cooperativa creada amb l’objectiu de donar feina a persones amb necessitats específiques d’integració social i laboral. L’empresa es va fundar el 1983 i des d’aleshores elabora teixits artesanals de gran qualitat principalment per a la llar. El disseny hi ha estat sempre present però ara fa uns anys va prendre un paper primordial quan l’empresa estava fent un gir estratègic. També en aquest cas el disseny es gestiona per tal de treure el màxim profit de la inversió que s’hi fa.

www.teixidors.com
Persona contacte: Antònia Bové