Tornar

La significació de disseny. La importància de precisar el terme “disseny”.

Màrqueting i disseny

Des del punt de vista del mercat s'està produint un canvi significatiu en el comportament i orientació de les pimes de producte final. Una política d'empresa orientada al producte es basa en què els consumidors s'interessen en els productes en si més que en les funcions que compleixen; que l'interés es basa en la qualitat dels productes per damunt de qualsevol altra consideració; que és coneguda la qualitat i característiques tècniques dels productes; i que els productes es trien basant-se en disfrutar major qualitat pel mateix preu. El problema fonamental de tal política és que en nombroses ocasions es perd de vista el que realment interessa a l'usuari i s'intenta vendre el que l'empresa produeix, convençuts que allò és el que realment vol el client ja que és molt «bo».

La política d'una pime orientada al binomi màrqueting-disseny tracta d'evitar aquests problemes considerant que la clau per aconseguir els objectius de l'organització consisteix en determinar les necessitats i els desitjos dels mercats als què s’adreça i adaptar-se, per satisfer-los, de la manera més eficaç i eficient possible. Els principis en què es basa una política de màrqueting podrien resumir-se en els següents:

  1. Els consumidors tenen necessitats i desitjos i intenten satisfer-los.
  2. No tots els consumidors tenen els mateixos desitjos, però poden agrupar-se en diferents segments de mercat amb necessitats semblants.
  3. Els consumidors d'un sector afavoriran l'empresa que satisfaci més plenament les seves necessitats i desitjos.
  4. En conseqüència la tasca de l'organització és investigar i triar els mercats o sectors als quals adreçar-se i desenvolupar productes i programes de màrqueting com clau per obtenir clients.

Aquesta filosofia suposa, en primer lloc, una clara orientació cap al consumidor però integradament, amb participació de tots els departaments. En segon lloc, tenir en compte les capacitats de l'empresa, tant productives com financeres, i finalment, considerar l'entorn en el què es mou l'empresa, entorn polític, etc.

Una empresa amb mentalitat de màrqueting-disseny estudia primer els desitjos i necessitats del consumidor, els analitza i tradueix en oportunitats de mercat, i en funció de les seves capacitats productives i comercials crea els productes i serveis que convenientment programats arribaran a satisfer el client. Això requereix una flexibilitat extraordinària per part de tota l'organització i no tan sols d'una part d'ella. És precís que la direcció i tots els departaments actuïn integrats per respondre adequadament als canvis que es produeixen de continu en un entorn altament competitiu com l'actual.

Perquè la necessitat una política de màrqueting ve marcada principalment per l'enorme competència, per l'enorme oferta de productes competitius, que obliga a un millor ajust, a oferir quelcom que realment aporti avantatges competitius en algun aspecte. Avantatges reals i apreciables com a tals pel consumidor, la qual cosa requereix un bon coneixement del que desitja i com satisfer els seus desitjos. Atès que la demanda també és summament complexa pel que fa a necessitats, és lògic pensar que tal coneixement no és tasca fàcil i que només les empreses ben preparades, professionalitzades, coordinades, planificades i flexibles seran capaces d'aconseguir-lo.