'Entendre i adaptar-se a l’usuari és l’única manera d’avançar en el procés creatiu i d’innovació'

El Nan Casteller, marca de l’empresa Nan Creatiu, dóna nom a jocs i joguines que conviden a jugar i aprendre, objectes creatius, ben dissenyats i de qualitat que ensenyen i apropen el món dels castells i els castellers, tradició catalana reconeguda per l’UNESCO com a Patrimoni Cultural Intangible des de l’any 2010. Es tracta d’objectes amb vocació social, raó per la qual són fabricats en un centre especial de treball. Gràcies a la implicació dels usuaris en el procés d’innovació, i després d’adonar-se que personalitzaven les figures del joc, van decidir crear un nou producte, els ‘stickers’. L’aventura d’El Nan Casteller va néixer el 2012 impulsada per joves emprenedores de la demarcació de Tarragona que dissenyen i produeixen íntegrament a Catalunya. Per saber més sobre el Nan Casteller, entrevistem a l'Anna Tarragona, sòcia fundadora i CEO de l'empresa.

1. Quins són els principals beneficis, tangibles i intangibles, d’integrar el disseny en el procés d’innovació?

R: Ens permet aconseguir un producte coherent, de qualitat tant en la funcionalitat com en l’estètica, així com diferenciar-lo i dotar-lo de valor afegit respecte a altres productes del mercat.


2. Teniu en compte a l’usuari en el procés d’innovació? En cas afirmatiu, quina és la seva importància i com se l’implica?

R: Tant la creació de productes com les millores que hi apliquem són conseqüència del feedback que rebem dels usuaris, que constantment ens proposen noves idees susceptibles de ser incorporades.


3. Quins són els principals beneficis, tangibles i intangibles, de situar l’usuari en el centre del procés d’innovació?

R: Aconseguir un producte que respon a les necessitats i gustos dels clients i, per tant, un increment en les vendes. D’altra banda, ens ajuda a obtenir una valoració positiva del producte per part de l’usuari, i disposem d’un feedback constant que ens ajuda a millorar.

4. Fins a quin punt la innovació centrada en l’usuari li reporta a Nan Creatiu els següents beneficis? 1 (mínima puntuació) / 10 (màxima puntuació) 

    • Posicionament i diferenciació de marca: 7
    • Ajuda a donar resposta a les necessitats funcionals, socials i emocionals dels consumidors i/o dels usuaris: 8
    • Millora el producte / servei: 8
    • Increment de les vendes: 8
    • Obertura de nous mercats / internacionalització: 8

5. Pot citar un o diversos exemples de productes i/o serveis en què la innovació centrada en l’usuari hagi contribuït a assolir algun dels beneficis citats anteriorment?

R: El Nan Casteller. Stickers. Vàrem detectar que els usuaris personalitzaven les nostres figures, que no tenen expressió ni rostre. En aquest context, es va decidir que era necessari crear un producte complementari i acabat per poder vestir i dotar d’expressió els Nans.
Un altre cas interessant és Nan Tower. Little hugs. Big Creations. A nivell internacional el producte agrada molt, , tot i que el packaging es percebia com a “molt local”. Això ha fet que canviem el packaging del Nan Casteller: “A new game. An old tradition a Nan Tower. Little Hugs. Big Creations”. L’abraçada es posiciona com a concepte central de la nova imatge.

Més informació sobre el Nan Casteller