'Integrant l’usuari en el procés de disseny i innovació augmenten les probabilitats d’èxit d’un producte i es redueix el temps d’introducció en el mercat'

El grup Mediclinics, nascut l’any 1974 a Barcelona, dissenya, fabrica i comercialitza una àmplia gamma d'equips i accessoris de bany per a col·lectivitats, amb l'objectiu d'oferir solucions integrals d'equipament, a partir de productes de disseny innovador i altes prestacions. Des dels seus centres de producció situats a Espanya, l'empresa distribueix els seus productes - un catàleg amb més de 850 referències - a més de 100 països dels cinc continents mitjançant les seves filials a Holanda, Itàlia i EE.UU. Mediclinics ha apostat sempre per la qualitat dels seus productes, per una clara orientació al client i per la inversió en R + D + I, una innovació que integra en el seu procés el disseny i als usuaris, i a la qual es destina un 5% de la facturació anual. Entrevistem a Germán Muñoz, director de marketing de Mediclinics. .

1. Quins són els principals beneficis, tangibles i intangibles, d’integrar el disseny en el procés d’innovació?

R: Integrar el disseny en el procés d’innovació permet aconseguir nous productes i serveis, més intel·ligents, rellevants, satisfactoris i, sobretot, més adaptats a les necessitats dels clients. Això ens fa ser molt més competitius i ens permet assolir una posició de lideratge en el mercat.

Aquesta integració ens permet també diferenciar la nostra marca dels nostres competidors, obrir nous mercats, augmentar les vendes i millorar els marges de negoci.


2. Teniu en compte a l’usuari en el procés d’innovació? En cas afirmatiu, quina és la seva importància i com se l’implica?

R: Sí, perquè considerem que la veu del nostres clients es fonamental per dur a terme el procés de disseny dels nostres productes. La manera tradicional amb la que hem intentat copsar les idees dels nostres clients ha estat a partir de reunions de creativitat, més o menys formals, on els hi hem demanat el seu parer sobre quins productes teníem que dissenyar i com ho havíem de fer. Recentment hem millorat aquest procés i ens aprofitem de les eines online existents per copsar aquestes idees. Fem estudis de mercat online preguntant directament als nostres clients quins tipus de productes hem de dissenyar i quins són els aspectes d’aquest disseny que més valoren.


3. Quins són els principals beneficis, tangibles i intangibles, de situar l’usuari en el centre del procés d’innovació?

R: Integrar l’usuari en el procés d’innovació i disseny, el que avui en dia es coneix com “cocreació”, fa que:

 • Una vegada s’introdueix un producte en el mercat, augmentin considerablement les probabilitats d’èxit i acceptació per part dels usuaris.
 • Es redueixi considerablement el temps d’introducció en el mercat d’aquest producte, ja que s’escurcen els temps de disseny.
 • Puguem anar un pas per endavant dels nostres competidors.
 • Les vendes augmentin i els marges d’aquestes vendes poden ser superiors.
 • Ajuda de forma notable a posicionar la nostra marca en el mercat.

4. Fins a quin punt la innovació centrada en l’usuari li reporta a Mediclinics els següents beneficis? 1 (mínima puntuació) / 10 (màxima puntuació) 

  • Posicionament i diferenciació de marca: 8
  • Ajuda a donar resposta a les necessitats funcionals, socials i emocionals dels consumidors i/o dels usuaris: 9
  • Millora el producte / servei: 9
  • Increment de les vendes: 8
  • Obertura de nous mercats / internacionalització: 8

5. Pot citar un o diversos exemples de productes i/o serveis en què la innovació centrada en l’usuari hagi contribuït a assolir algun dels beneficis citats anteriorment?

R: La nostre Dualflow Plus ha estat dissenyada escoltant les recomanacions i les idees dels nostres principals clients. També ens han ajudat en el procés de millora d’aquest assecador de mans, fins al punt que el proper any (2016) llançarem al mercat una tercera versió d’aquest que millora el que vam llançar per primera vegada l’any 2014.

Més informació sobre Mediclinics