El disseny no registrat

Abans de procedir amb el registre d'un Disseny Industrial, la Llei permet provar el producte al mercat durant 1 any. Un cop transcorregut aquest període s'ha de decidir si el producte es registra com Disseny Industrial o no.

En cas de NO registrar el producte, hem de saber que hi ha la figura del DISSENY NO REGISTRAT. Això ens permet poder actuar contra tercers que copiïn de forma idèntica la nostra invenció durant 3 anys, però per a això serà necessari haver deixat constància de la primera posada en el mercat.