'El disseny centrat en l'usuari enforteix la nostra marca i ens ajuda a guanyar lideratge en el mercat'

L'empresa NAD SL - propietària de la marca SHAD- dissenya, produeix i distribueix maletes, seients i altres accessoris per a les principals marques de la indústria de la motocicleta des de 1973. L'empresa es troba en constant innovació, assegurant la màxima qualitat en els seus productes i assumint cada dia nous reptes tècnics i de disseny. Des de fa diversos anys, SHAD procura millorar l'experiència de l'usuari a través del disseny, incorporant aquesta disciplina en la cadena de valor de l'empresa, fomentant la innovació i posicionant els seus productes, com ara les maletes laterals SH36, mereixedores del Red Dot Award 2015. La marca, que compta amb una oficina de qualitat i un centre de producció a Xangai, té una amplia presència internacional, amb una xarxa comercial que s'estén a més de 80 països.

1. Quins són els principals beneficis, tangibles i intangibles, d’integrar el disseny en el procés d’innovació?

R: El disseny forma part de l'ADN de l'empresa com a funció estratègica; no només s'ocupa del producte sinó que té un enfocament global.

Els clients perceben de forma coherent el valor agregat dels nostres productes. Aquesta clara aposta pel disseny ens ha permès liderar el mercat europeu i exportar més del 90% del producte a més de 80 països, i ens ha fet mereixedors del Red Dot Award 2015.


2. Teniu en compte a l’usuari en el procés d’innovació? En cas afirmatiu, quina és la seva importància i com se l’implica?

R: L'usuari es té en compte en diferents parts del procés de disseny; el primer contacte es té en la identificació de desitjos i necessitats del mercat que es traduiran en especificacions en el disseny de producte.

Avaluem mostres o prototips inicials amb ajuda de motoristes que valoren la seva experiència d'ús, la qual cosa ens permet implementar millores en ergonomia de sellons i aspectes funcionals de maletes i equipatge tèxtil.

Gràfic 1: Diagramació del procés de disseny de productes SHAD. Elaboració pròpia


3. Quins són els principals beneficis, tangibles i intangibles, de situar l’usuari en el centre del procés d’innovació?

R: Considerar l'usuari en el procés de disseny fa que els nostres productes siguin rellevants en el mercat.

En la nostra estratègia de disseny global considerem a l'usuari en estratègies de comunicació i d'exposició de productes en espais físics i virtuals. Això ens permet transmetre a clients de cultures molt diferents el valor agregat que aporten els nostres productes i el know-how de la nostra empresa.

4. Fins a quin punt la innovació centrada en l’usuari li reporta a SHAD els següents beneficis? 1 (mínima puntuació) / 10 (màxima puntuació) 

    • Posicionament i diferenciació de marca: 8
    • Ajuda a donar resposta a les necessitats funcionals, socials i emocionals dels consumidors i/o dels usuaris: 10
    • Millora el producte / servei: 10
    • Increment de les vendes: 8
    • Obertura de nous mercats / internacionalització: 8

5. Pot citar un o diversos exemples de productes i/o serveis en què la innovació centrada en l’usuari hagi contribuït a assolir algun dels beneficis citats anteriorment?

R: Les maletes laterals SH36 formen part d'un projecte que va començar en detectar una necessitat en el segment Sport / Touring. Això va portar a una definició d'especificacions de disseny que ens va permetre desenvolupar un producte molt innovador en la seva categoria. Les maletes SH36 van ser reconegudes amb el Red Dot Award 2015 i en els països en què tenim una distribució consolidada hem penetrat aproximadament el 70% del mercat.

Més informació sobre SHAD