Tornar

La significació de disseny. Àrees d’aplicació del disseny.

Disseny i identitat corporativa

La identitat corporativa és el conjunt d'atributs (trets propis i diferencials) assumits per l'empresa i constitutius de forma articulada del discurs de la seva estratègia d'identitat: com l'empresa es mostra, es presenta a si mateixa i es fa reconèixer i identificar, formant tot això part de la seva estratègia de comunicació. La identitat corporativa és l'ADN de l'empresa, els cromosomes de la seva gènesi, infosos en la mateixa com a esperit institucional de l'empresa: com es relaciona o comporta l'empresa en tant que institució i actor privilegiat de la realitat social (un mode particular d'actuar, una conducta amb els seus empleats, els seus accionistes i els seus clients; amb altres institucions, proveïdors, associacions de consumidors i usuaris, amb les causes d'interès cívic i cultural, amb la societat); com comunica tot això dins i fora de l'organització, suposa diferents maneres de comunicar i comunicar-se, de fer-lo amb distints públics, amb objectius diferents i a través de diversos mitjans i suports, humans i tècnics.


Les empreses es presenten a si mateixes a través de quatre maneres diferents:

  • qui ets
  • què fas
  • com ho fas
  • a on vols arribar

 

La identitat corporativa es manifesta en quatre àrees:

  • productes i serveis; el que fas o vens
  • entorns; els llocs en què desenvolupes les teves activitats o les teves vendes
  • comunicacions; els modes en què expliques el que fas
  • comportament; com et comportes amb els teus empleats i amb l'exterior.