'Els usuaris ens ajuden a detectar necessitats del mercat, i el disseny ens permet diferenciar els nostres productes i augmentar el volum de les vendes'

Des dels seus orígens el 1969, Estiluz es dedica al disseny, desenvolupament, fabricació i distribució de productes d'il·luminació decorativa de gamma alta. Actualment compta amb filials comercials a París, Nova York i Frankfurt, i amb una cartera de més de 7.000 clients a més de 45 països. El disseny forma part de la cultura d’Estiluz, és un valor interioritzat que es reflecteix en tot el que es fa. L'empresa ha dedicat els últims anys a reflexionar sobre la seva estratègia de futur, molt més enllà de l'estètica de producte i la imatge de marca, i ha iniciat una transformació interna per esdevenir un laboratori de creació de solucions innovadores en el món de la il·luminació, respectuoses amb la societat i el medi ambient i dirigides a un públic universal.

1. Quins són els principals beneficis, tangibles i intangibles, d’integrar el disseny en el procés d’innovació?

R: El producte resultant és molt millor a nivell formal, aportant elements de diferenciació respecte a la competència i permetent-nos una nivell de vendes més elevat. També ens permet simplificar-ne la fabricació, cosa que es tradueix en una reducció de costos i majors marges a preus més competitius. Com a resultat de la simplificació en la producció i si, a més, apliquem criteris d’ecodisseny, obtenim un producte més sostenible. Finalment, també s’ha demostrat que aconseguim escurçar el temps de fabricació, permetent-nos major agilitat en la resposta al client.

2. Teniu en compte a l’usuari en el procés d’innovació? En cas afirmatiu, quina és la seva importància i com se l’implica?

R: Sí. El procés de creació sempre gira al voltant de l’usuari. Es fa una primera sessió de creativitat interna en la que ens posem a la pell de l’usuari per detectar necessitats del mercat i després treballem amb usuaris per confirmar-les i desenvolupar el concepte.

3. Quins són els principals beneficis, tangibles i intangibles, de situar l’usuari en el centre del procés d’innovació?

R: Crear productes que responen a unes necessitats reals maximitza les possibilitats d’èxit del producte i ens empeny a ser més innovadors i aportar molt més valor. Es guanya notorietat de marca i el producte es ven millor, així que augmenta el benefici econòmic.

4. Fins a quin punt la innovació centrada en l’usuari li reporta a Estiluz els següents beneficis? 1 (mínima puntuació) / 10 (màxima puntuació) 

    • Posicionament i diferenciació de marca: 8
    • Ajuda a donar resposta a les necessitats funcionals, socials i emocionals dels consumidors i/o dels usuaris: 8
    • Millora el producte / servei: 9
    • Increment de les vendes: 8
    • Obertura de nous mercats / internacionalització: 9

5. Pot citar un o diversos exemples de productes i/o serveis en què la innovació centrada en l’usuari hagi contribuït a assolir algun dels beneficis citats anteriorment?

R: La creació de la làmpada de suspensió Button, un producte pensat per taules en espais amb moviment constant de gent. És una suspensió que permet als diferents usuaris (múltiples usuaris en un mateix moment de temps) situar la llum i regular-ne la intensitat segons les seves necessitats.  Aquest projecte ha contribuït notablement a posicionar Estiluz com a marca innovadora a més de resoldre una necessitat real del mercat en espais de coworking, restauració, etc.

Més informació sobre Estiluz