La marca®: el capital actiu per a les empreses

La MARCA® s'ha convertit en una eina indispensable en el nostre mercat, atès que la mateixa atorga al seu titular drets i privilegis especials. A més cal assenyalar que la MARCA® és un gran capital actiu per a moltes empreses.

Per què és important tenir un registre de MARCA®?

  • Registre de defensa: Garantir que el teu MARCA® és única en el Registre i evitar amb això que un tercer pugui obstaculitzar la teva activitat comercial
  • Registre d'atac: Prohibir a tercers que utilitzin en el mercat un signe idèntic o similar a la teva MARCA® tant a nivell off-line com on-line