Tornar

La significació de disseny. Àrees d’aplicació del disseny.

Riscos de la comunicació

La comunicació és un factor estratègic fonamental per a l'empresa. Algunes empreses han comès l'error de separar la comunicació del màrqueting i d'altres activitats, quan la comunicació és part integrant del màrqueting mix i ha de complementar-se amb la resta d'activitats de l'empresa.

Comunicar (donar a conèixer el producte) constitueix un pas important per a la consolidació dels mercats. Sobre la base de la comunicació està el correcte posicionament del producte respecte del mercat i de la utilitat de referència. La comunicació no és altra que la divulgació d'informacions per "imatges o paraules" del producte que es vol presentar al mercat, el que es realitza a través de la publicitat, la promoció de vendes, l'activitat de les relacions públiques, les exposicions (les fires, per exemple), el patrocini i el màrqueting directe (bústia i telemàrqueting). És evident que la coordinació dels diversos mitjans de comunicació és fonamental per traslladar als potencials consumidors no sols una imatge coherent i recognoscible del producte, sinó també el que l'empresa es proposa.

La publicitat representa el sistema tradicional de comunicació. Amb ella s'entén la presentació d'un producte, un servei, una idea, transmesa per un mitjà ben identificat, per un canal "no personal", l'ocupació del qual comporta un cost. 

No obstant és sabut que la imatge empresarial, el que els altres pensen, està parcialment influenciada per la política de comunicació, però ho és molt més de la totalitat de les accions de l'empresa i dels factors externs, que s'escapen a un control directe.

Per la qual cosa és determinant tenir presents els següents aspectes inherents a la comunicació.

Generals

  • Informar
  • Convèncer
  • Persuadir
  • Recordar
  • Reforçar

Específics

  • Missatges per target selecte
  • Millorar les relacions
  • Influenciar la força venda
  • Encoratjar el consumidor
  • Corregir falses impressions

Reforçar la imatge empresarial