Informació Corporativa

D'acord amb el seu Pla d'actuació, BCD focalitza les seves activitats en tres àmbits principals d'acció:

Àmbit 1 Política de Disseny - Disseny en les polítiques

Un dels principals objectius de BCD és contribuir en la definició de la política de disseny assegurant que el disseny forma part de l'estratègia del govern, i planificar accions de promoció i sensibilització d'acord amb les línies claus d'aquesta política.

- Benchmarking amb entitats i agents de l'àmbit del disseny i l'empresa.

- Assessorament adreçat a l’administració, local, regional, estatal i europea, tot demostrant les oportunitats de la consideració del disseny a les polítiques públiques.

- Obtenció de dades que mostrin el valor estratègic del disseny i el seu impacte en la creació de valor econòmic i social.

- Estimular la innovació en disseny per al canvi social.

Públic objectiu: administració pública, entitats i mitjans de comunicació.

Àmbit 2 Creixement Empresarial i Emprenedoria Creativa

Organització i coordinació d’accions i activitats diverses per a empreses innovadores i competitives. Programes tractors en Design Management, Design Research i Ecodisseny.

Programes específics per a promoure l’emprenedoria creativa i la creació i acceleració de noves empreses amb un alt component en disseny.

Públic objectiu: empreses, professionals i emprenedors.

Àmbit 3 Promoció i Internacionalització

Accions i activitats de difusió del disseny, i de promoció internacional de la marca Barcelona, de les seves empreses i els seus professionals, així com dels productes i serveis fets a Barcelona.

Accions de posicionament de Barcelona com a destí preferent per al desenvolupament de projectes disseny o per a  l'establiment d'unitats de disseny d'empreses multinacionals, temporals o permanents.

Públic objectiu: empreses, professionals, agents internacionals i mitjans de comunicació.

Patrocini

Empreses protectores

  • Roca

  • Simon

Gran Patrocinador

Mecenes

  • Illy

Patrocinadors

  • Santa&Cole

Col·laboradors

BCD Barcelona Centre de Disseny compta amb un programa de patrocini empresarial que té com a finalitat canalitzar les aportacions econòmiques que, des de l'empresa privada, puguin efectuar-se, tot establint un marc de col·laboració que faciliti un retorn a aquestes inversions, a través d'un conjunt de contraprestacions rellevants.

Aquest programa suposa una oportunitat per a les empreses que desitgin vincular la seva imatge, els seus productes o serveis a la promoció del disseny i a la ciutat de Barcelona.

Per a més informació contactar amb:

BCD Barcelona Centre de Disseny
Tel. 93 256 67 33
info@bcd.es