Política de Disseny

Política de Disseny

El disseny és un poderós agent pel canvi i per transformar la innovació en progrés. Així és com l’entén el Barcelona centre de Disseny i també la Comissió Europea (amb una política de Disseny per a la Innovació des de 2011) o el World Economic Forum. A més a més, és un aliat transversal a tots els sectors productius de la nostra economia i als reptes que afronta la nostra societat.

Per tal de mostrar el valor estratègic del disseny i el seu impacte econòmic i social, treballem intensament perquè el reconeixement del disseny en les polítiques públiques sigui una realitat.

Formem part de l’European Design Leadership Board de la Comissió Europea, un think tank per definir el rol del disseny a la política d'innovació d'Europa; participem en projectes europeus com Design4Innovation i som un membre actiu de BEDA.

En l'àmbit de política nacional, hem dirigit i coordinat el primer Ecosistema del Diseño Español, una plataforma on s'identifiquen els diferents actors i on es recullen estudis que ens permet posicionar el sector de el disseny espanyol enfront d'altres sectors econòmics.

  •  | Barcelona centro de Diseño
  •  | Barcelona centro de Diseño

4775

Newsletter