BCN Design Tour

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Dr. Aiguader 88, 933160000

www.prbb.org

Obra dels arquitectes Manuel Brullet i Albert Pineda, l’edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona es va inaugurar el 2006 al front marítim de la ciutat. Es tracta d’una gran infraestructura que acull sis centres públics amb l’objectiu comú de la recerca biomèdica. El PRBB és també un important centre de formació de personal científic.

El complex requeria una superfície construïda molt gran (més de 50.000 m2), però disposava d’un solar força reduït i irregular (9.000 m2). La solució va consistir en projectar un sol edifici de planta el·líptica, l’estructura interior del qual, sostinguda amb només dos grans pilars i tensors metàl·lics a cada planta, va permetre preveure una obertura a l’espai interior, un gran queixal que emmarca les vistes al mar i reorganitza els espais per instal·lar-hi els equipaments científics dels diversos centres, les àrees comunes i una complexa infraestructura informàtica, assolint així un alt nivell de polivalència funcional.

El PRBB està envoltat d’obres singulars de la Vila Olímpica, per això els arquitectes van optar per una construcció autònoma que establís, alhora, un diàleg amb els edificis de l’entorn. Així, a la part davantera, s’esglaona cap al mar per adaptar-se a les edificacions d’alçada reduïda del Passeig Marítim i, per contra, creix en alçada a la part posterior, la que dóna a la Ronda del Litoral. Aquesta forma esglaonada va permetre aixecar nou plantes sobre rasant i tres sota el terreny i, també, instal·lar a la coberta obliqua panells solars per a l’autoprovisió energètica.

Una segona pell de llistons de fusta embolcalla tota la façana i permet a aquesta construcció rotunda, de grans dimensions, adquirir una aparença més lleugera, més càlida, i esmorteir el brogit del trànsit de la Ronda Litoral i l’acció de la humitat al front marítim. Aquí, entre el PRBB i la platja del Somorrostro, s’ha obert la plaça de Charles Darwin, gairebé 1.400 m2 de paviment de fusta per a un lloc d’esbarjo i de connexió amb altres equipaments propers.

Fotos: PRBB / Ferran Mateo