BCN Design Tour

Eupalinos

Nova 5, 932243932

www.eupalinos.com

Situada a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Barcelona, aquesta llibreria va ser fundada el 1977 com a Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell. L’objectiu fundacional —oferir als professionals de l’arquitectura un fons bibliogràfic i una papereria especialitzats i a bon preu— segueix vigent avui, tot i que s’han ampliat i actualitzat els serveis als prop de 17.000 socis: llibreria especialitzada en arquitectura, urbanisme, interiorisme, construcció, art i disseny; servei de subscripció a revistes; papereria tècnica; servei d’enginyeria informàtica i comunicacions aplicada a la creació; i botiga d’objectes de disseny i mobles d’arquitectes i dissenyadors de renom.