BCN Design Tour

CODIC

Sant Màrius 13, 932402580

www.codic.org/barcelona

Des del 1984, el Col·legi Oficial de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya (CODIC) representa legalment la professió i vetlla pel seu bon funcionament.

A través d’un extens programa d’activitats, el CODIC esdevé la plataforma de referència del disseny d’interiors amb uns objectius clars: intervenir activament en el funcionament de la professió i defensa del visat dels treballs professionals com a eina que avala la professionalitat dels col·legiats; apropar-se a tots els estaments del sector per esdevenir un espai de debat, recerca i interrelació entre professionals, estudiants, empreses vinculades al disseny i administracions públiques; i proporcionar informació tècnica i legal sobre l’actualitat del disseny d’interiors.

Finalment, el CODIC promociona el reconeixement i la normalització de la professió a la societat i actua com a eix vertebrador entre dissenyadors d’interiors, escoles, empreses del sector i la societat a la qual dóna servei.