BCN Design Tour

Design for All Foundation

Piquer 29, +34 934705118

www.designforall.org

El desenvolupament del concepte Design for All (Disseny per a tothom) està fortament vinculat a la ciutat de Barcelona ja que va ser aquí on es va presentar per primer cop, l’abril del 1995, a l’Assemblea General de l’European Institute for Design and Disability (EIDD).

Design for All és la intervenció sobre els entorns, productes i serveis amb la finalitat que tothom, incloses les generacions futures, amb independència de l’edat, el gènere, les capacitats o el bagatge cultural, puguin gaudir-ne. El concepte és avui àmpliament conegut i utilitzat en molts àmbits de la vida quotidiana —administracions, usuaris i empreses. Per aplicar el Design for All a la concepció de productes i serveis s’han de tenir en compte dos principis bàsics: facilitar-ne l’ús a tots els usuaris, i assegurar que les necessitats, desitjos i expectatives d’aquests es tinguin en compte en el procés de disseny i avaluació del producte o servei.

També és Barcelona la ciutat que acull la seu de l’organització internacional Design for All Foundation, una plataforma estable des de la qual es promociona, difon, desenvolupa i gestiona aquest concepte.