BCN Design Tour

Fundació Història del Disseny

Còrsega 176 baixos interior, 935139729

www.historiadeldisseny.org

Constituïda el desembre del 2006 a Barcelona, la Fundació Història del Disseny, té la finalitat de fer recerca, difusió i promoció de la història del disseny, tant a nivell nacional com internacional.

L’evolució del disseny en el temps, com també els processos d’industrialització que l’han fet possible, centren l’activitat d’aquesta fundació privada. El concepte de disseny comprèn la configuració de productes amb entitat física o virtual, relatius a la comunicació visual, mobles i objectes d’ús quotidià sigui quina sigui la manera d’accionar-los (manual, mecànica o electrònica) i també vestits i teixits que hagin estat produïts de forma més o menys seriada, mitjançant mètodes industrials i que s’hagin comercialitzat en circuits de consum massiu. També es contemplen els interiors, construccions efímeres, sistemes i processos, projectes digitals i artefactes que, tot i ser únics, hagin requerit un complex procés de projecte previ a la seva execució, perquè també s’entén com a disseny la disciplina de projecte.

* Només admet visites concertades.