BCN Design Tour

Escola Superior de Disseny ESDi

Pg. de Gràcia 114 pral., 934160000

www.esdi.url.edu

L’Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit a la Universitat Ramon Llull, genera, divulga, investiga i forma en disseny des de l’any 1989. És el primer centre en impartir estudis universitaris de disseny a l’Estat Espanyol en 6 itineraris curriculars: Moda, Audiovisuals, Gràfic, Producte, Interiors i Gestió del Disseny (Integració Multidisciplinària).

Els estudis es desenvolupen en contacte amb el món empresarial amb un enfocament pluridisciplinari i fomentant la creativitat de l’alumnat. Amb la voluntat de donar resposta a les demanes actuals, l’ESDi fa una aposta contínua per la creació de nous estudis. Un clar exemple d’això és l’impuls que aquest curs s’ha donat al Màster en UI/UX Design, una de les professions amb més demanda en el mercat nacional i internacional.

L’ESDi, com a centre universitari, dóna la oportunitat als seus estudiants d’incorporar-se en equips de recerca i transferència de coneixement en les diferents unitats acadèmiques.

El centre compta, a més, amb unes aules d’extensió a Barcelona on s’imparteixen estudis de grau i màsters en el camp de l’art, la comunicació i la moda.