BCN Design Tour

Biblioteca Jaume Fuster

Lesseps 20-22, 933684564

www.bcn.cat/bibjaumefuster

Inaugurada el novembre del 2005, la Biblioteca Jaume Fuster ocupa un edifici de nova planta, obra de Josep Llinàs, a la banda nord de la plaça Lesseps. És una construcció estretament lligada a la darrera i per fi consensuada reforma integral de la plaça, una de les zones de la ciutat que a partir dels anys 70 del segle passat ha sofert més agressions des del punt de vista urbanístic.

El projecte de Llinàs intervé, de fet, en la reordenació del front nord de la plaça Lesseps en la mesura que s’enfronta a la gran superfície oberta des de la protecció del conjunt de façanes posteriors dels edificis de l’avinguda República Argentina, i els interpreta com a teló de fons de la nova construcció. Aquest diàleg s’estableix a partir tant del volum de la biblioteca, de planta romboïdal, com d’un discret cromatisme que es fon amb les façanes esmentades. La identificació de les geometries preexistents a la zona i l’aplicació a tots els àmbits de l’edifici ha estat una de les lògiques constructives de Llinàs. Així, una marquesina contínua envolta l’edifici a la planta baixa, però permet diferenciar els dos fronts: a la banda de la plaça, la marquesina és horitzontal i de fons constant, mentre que cap a l’avinguda de Vallcarca, s’activa amb pendents cambiants i fons variables.

La dialèctica entre muntanya i ciutat que aquest indret representa —on comença un dels corredors verds, delimitat entre l’avinguda de Vallcarca, el carrer de Bolívar i la mateixa plaça— és un altre dels aspectes fonamentals per a la comprensió d’aquest edifici. La topografia i els pendents, propis de la banda més muntanyosa de la ciutat també es plasmen en la volumetria general de la biblioteca: el concepte de “cobrir”, que ja es manifesta a la marquesina d’entrada, s’ha estès també a l’interior, amb la introducció de dobles espais que possibiliten la visibilitat de la coberta des de la planta baixa i el primer pis.

Amb una superfície total de 5.600 m2 distribuïts en quatre plantes, la biblioteca ofereix una diversitat d’espais que, a més de les sales de lectura que li són pròpies, l’acosten al concepte d’equipament de barri: auditori, sala polivalent, amfiteatre, sala de concerts, espai infantil, àmbit de música i cinema, i l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia, entre d’altres.

Per aquest edifici, Josep Llinàs i el seu col·laborador Joan Vera van rebre, l’any 2006, el Premi FAD d’Arquitectura i el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en la categoria d’Arquitectura i Espai Públic, per la valuosa aportació a l’arquitectura contemporània que representa.

Foto: Jordi Casañas