BCN Design Tour

Palau de Congressos de Catalunya

Diagonal 661-671, 933644400

www.pcongresos.com

El projecte del Palau de Congressos de Catalunya, específicament concebut per ampliar l’oferta a la ciutat d’aquest tipus d’equipaments, va recaure en Carlos Ferrater i Josep M. Cartañà, que van dotar-lo d’una  imatge identificable, però allunyada del colossalisme propi d’aquestes construccions. Inaugurat l’any 2000, s’aixeca a la banda sud de la Diagonal, al costat l’hotel Rey Juan Carlos I, obra dels mateixos arquitectes —espai amb el qual està connectat pels evidents vincles funcionals— i dels jardins de la Torre Melina, reconvertits ara en jardins de l’hotel.

L’esquema constructiu s’articula a partir de l’obertura de dos corredors longitudinals —veritables carrers interiors que proporcionen llum natural i comunicació visual amb la Diagonal i els jardins— que organitzen els tres cossos de característiques i dimensions molt diferents que conformen el conjunt. Al primer cos hi ha l’accés principal des de la Diagonal, un ampli vestíbul i un auditori amb capacitat per a més de 2.000 persones i una acústica excel·lent; sota d’aquesta planta, en contacte directe amb el jardí, hi ha un espai per a banquets. Les dues plantes del cos intermedi estan destinades íntegrament a sales d’usos diversos (exposicions, desfilades, presentacions) que ofereixen una adaptabilitat extrema: les dimensions, la llum, i l’estructura es poden modificar en funció de les necessitats de cada cas.

Al tercer cos, el més reduït i l’únic amb formes arrodonides, hi ha la cafeteria-restaurant Tati que, a través del programa d'interiorisme de Pepe Cortés, evoca l’estètica dels anys 50 i 60
La gran versatilitat d’aquesta construcció es contraposa a l’ús gairebé exclusiu del formigó blanc com a material que atorga unitat i austeritat a l’edifici. Altres materials nobles, com la quarsita, la fusta d’auró i el llautó sulfuritzat, s’han emprat als interiors on, per sobre de tot, preval la constant presència de llum natural.

Tot i que la superfície total del Palau de Congressos és de més de 36.000 m2, és una construcció assequible i comprensible per a l’usuari, i això s’explica perquè ha estat projectat a partir d’una clara estructura d’ordenació: és un edifici que funciona com una petita ciutat, amb carrers com a llocs de transició i contínues referències a l’exterior.
La carrera professional de Carlos Ferrater, àmpliament reconeguda tant a nivell nacional com internacional, va merèixer l’any 2009 el Premio Nacional de Arquitectura que concedeix el Ministerio de Vivienda espanyol.