BCN Design Tour

Jardí Botànic de Barcelona

Doctor Font i Quer 2, 932564160

www.jardibotanic.bcn.cat

A Montjuïc, en un dels sectors de la muntanya que havien quedat al marge de l’actuació urbanística dels Jocs Olímpics del 1992, es va inaugurar l’any 1999 el Jardí Botànic de Barcelona, un equipament municipal que és centre de referència de la flora mediterrània. La realització del projecte anà a càrrec d’un equip interdisciplinari d’arquitectes, horticultors i biòlegs que van afrontar el repte de reproduir els paisatges característics de totes les regions del món amb clima mediterrani: Califòrnia, una part del Japó i determinats sectors de Xile, Sud-àfrica i Austràlia.

El projecte de l’arquitecte Carlos Ferrater, en col·laboració amb Josep Lluís Canosa i amb l’arquitecta paisatgista Bet Figueras, es basa en la disposició d’una malla triangular que actua de mòdul organitzatiu tot adaptant-se als accidents del terreny. Aquest ordre geomètric, irregular i variable ha permès disposar les espècies en una superfície de prop de 14 hectàrees en base a criteris botànics i d’ecosistema, racionalitzar les infraestructures tècniques ocultes (drenatge, reg, informatització del jardí) i proporcionar una xarxa jerarquitzada d’itineraris en zig-zag que faciliten les feines de manteniment, però també la tasca científica, pedagògica i divulgativa.

Àmpliament guardonat (Premi Ciutat de Barcelona 1999, Premi FAD d’Espais Exteriors l’any 2000), el Jardí Botànic és també un fabulós mirador de la ciutat.

Com a continuació natural del Jardí, l’any 2001 s’iniciava la construcció de la seu de l’Institut Botànic de Barcelona a la cota més alta del recinte, segons un projecte del mateix Carlos Ferrater.

Amb una potent estructura horitzontal, l’edifici talla la inclinació natural del terreny i se situa entre dues cotes topogràfiques, fet que possibilita l’organització dels diferents nivells interiors i els corresponents accessos independents. Al soterrani s’hi ubiquen els dipòsits de plantes, el gran herbari i les instal·lacions tècniques del complex; al nivell intermedi hi ha la zona de serveis als visitants (Museu Salvador, sala d’exposició, cafeteria); i al nivell superior, l’àrea d’accés exclusiu als científics i treballadors de l’entitat, amb la biblioteca, els laboratoris, i les oficines. A l’exterior, la imatge de l’edifici reflecteix l’ordre funcional i estratificat de l’interior i evidencia una continuïtat formal amb el Jardí, sobretot pel que fa als materials —acer Corten i formigó vist—, els mateixos que es van utilitzar en la parcel·lació del terreny.

Fotos: Aleix Bagué