BCN Design Tour

Parc Central de Nou Barris

Major de Nou Barris 1

Amb una extensió de gairebé 17 hectàrees, és el segon parc més gran de Barcelona després del de la Ciutadella. El projecte dels arquitectes Andreu Arriola i Carme Fiol s’ha desplegat en tres fases: a la primera, iniciada el 1997, es va adequar la zona propera als equipaments i edificis institucionals —seu del Districte i Biblioteca de Nou Barris, Guàrdia Urbana i Parc Tecnològic Barcelona Nord—, del 2000 al 2003 es va ampliar el parc fins a la plaça de Karl Marx, a la falda de Collserola, i l’any 2007 es van acabar d’arranjar els espais i elements pendents.

Ha estat guardonat amb l’International Urban Landscape Award 2007, un premi que reconeix el disseny d’espais urbans en base a la sostenibilitat i la innovació i que, en aquest cas, ha valorat la creació d’un pulmó verd transitable en una zona degradada de les rodalies, tranformada avui en un nou centre urbà.

Projectat com un recinte sense camins principals ni direccions marcades, el parc s’ha organitzat a partir de segments triangulars de terra. Aquesta fragmentació, inspirada en la pintura cubista de Picasso, ha estat el mitjà utilitzat pels arquitectes per interrelacionar una realitat feta d’elements molt desiguals —desnivells, construccions preexistents, descampats.

Més de 1.500 arbres de 30 espècies diferents, àmplies extensions de gespa, dos grans estanys a banda i banda del passeig de Fabra i Puig amb brolladors, passeres de fusta i les restes de l’aqüeducte de Can Carreras, atorguen la identitat visual al parc, mentre que les instal·lacions estructurals, com el dipòsit de retenció d’aigües pluvials i el sistema de reg automatitzat que aprofita les aigües freàtiques i calcula les necessitats d’aigua de cada espècie vegetal, contribueixen a fer-ne un exemple d’urbanisme sostenible.